Home

Deze website is speciaal ontwikkeld voor de leden van de vereniging van eigenaren van recreatieterrein De Zandput te Zoutelande. Op deze website is het mogelijk notulen te raadplegen, de agenda voor de vergadering in te zien, vergaderstukken te downloaden en in het bijzonder alles wat leeft binnen de vereniging met elkaar te delen. De webmaster, die is aangesteld door het bestuur, beheert de website. Hij volgt hierbij de richtlijnen die in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Om contact op te nemen met de webmaster kun je een e-mail sturen aan info@dezandput.org.

Een gedeelte van de website is niet vrij toegankelijk. Je kunt in het ledengedeelte van deze website door je te registeren. De webmaster geeft je vervolgens door middel van een password toegang tot de website. In het ledengedeelte vind je onder andere de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken.

We wensen de bezoeker van deze website veel leesplezier en hopen u te mogen begroeten op ons schitterende vakantiepark De Zandput in Zoutelande.