Concept-notulen ALV 16-05-2015

De concept-notulen ALV zijn op 07-07-2014 aan de leden verstuurd. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Concept-notulen ALV 16-05-2015

Concept-notulen ALV 08-11-2014

De concept-notulen ALV zijn op 19-11-2014 aan de leden verstuurd. Lees verder

Geplaatst in Vergadering | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Concept-notulen ALV 08-11-2014

Concept-notulen ALV 31-5-2013

De concept-notulen ALV zijn op 13-7-2014 aan de leden verstuurd.
Lees verder

Geplaatst in Geen categorie, Vergadering | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Concept-notulen ALV 31-5-2013

Uitnodiging vergadering d.d. 31-05-2014

Geachte leden VvE de Zandput,

Lees verder

Geplaatst in Vergadering | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wie is de mol?

De eigenaren op De Zandput die een bezoek hebben gebracht aan één van de speelterreinen op ons mooie vakantieterrein kan het niet ontgaan zijn. We hebben sinds deze winter bezoek. Het werk van één of meerdere mollen spreidt zich ten toon door bruine hopen zand op het sinds kort weer strak gemaaide gazon. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Één reactie

Bestemmingsplan “Zomerhuizentereinen” onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 13 december 2012 het bestemmingsplan “Zomerhuizenterreinen” gewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is bij uitspraak van 11 september 2013 ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het digitale bestemmingsplan is beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0036.BPZhtAp-VG01.
Lees verder

Geplaatst in Gemeente Veere | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Bestemmingsplan “Zomerhuizentereinen” onherroepelijk

Uitnodiging vergadering d.d. 09-11-2013

Geachte leden,

Bijgaand stuur ik u, namens het bestuur, de agenda voor de ALV d.d. 9 november a.s. om 10.00 uur, locatie: Breda en de notulen van de ALV d.d. 13 mei jl.
 

Lees verder

Geplaatst in Vergadering | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging vergadering d.d. 09-11-2013

Zoutelande “Het beste strand”

Wij wisten dit natuurlijk al lang, maar nu is ook uit onderzoek van Weeronline.nl en Zoover gebleken dat Zoutelande het beste strand heeft. Bij het onderzoek is rekening gehouden met de beoordelingen van de accommodaties en de gemiddelde waardering van de bestemming. Ook is er gekeken naar het gemiddelde strandweercijfer over de zomermaanden. Klik hier voor het complete artikel dat hierover in De Telegraaf verscheen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Een reactie plaatsen

Concept-notulen vergadering d.d. 10 mei 2013

De concept-notulen van de vergadering d.d. 10 mei 2013 zijn inmiddels aan alle leden van de vereniging verstuurd. U kunt de notulen ook vinden via het besloten ledengedeelte op deze website. Een link naar deze pagina vindt u hier.

Geplaatst in Geen categorie, Vergadering | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Concept-notulen vergadering d.d. 10 mei 2013

Vastgestelde structuurvisie centrumgebied Zoutelande

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013, op grond van artikel 2.1 en 2.4 van de Wet ruimtelijke ordening, de “Structuurvisie centrumgebied Zoutelande” vastgesteld.
De structuurvisie is opgesteld in samenwerking met de dorpsraad Zoutelande, de ondernemersvereniging Zomid en enkele ontwikkelaars. Uitgangspunt is om het verval tegen te gaan en samenhang te creëren in de uitstraling van het centrum van Zoutelande. De visie geeft kaders voor toekomstige ontwikkelingen in het centrumgebied.
De “Structuurvisie centrumgebied Zoutelande” ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis. De digitale versie is vanaf 13 juni 2013 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0051SVZoute-VG01. Ook is de vastgestelde structuurvisie in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder ‘loket – visie en beleid – Structuurvisie centrumgebied Zoutelande.
De “Structuurvisie centrumgebied Zoutelande” treedt in werking de dag na bekendmaking. Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de structuurvisie kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

[Bron: http://www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=9&pagid=2163&rubriek_id=81&stukid=68433 ]

Geplaatst in Gemeente Veere | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor Vastgestelde structuurvisie centrumgebied Zoutelande